Om oss

Vi är ett arkitektkontor som drivs av samtal och kunskap om planering och urban design. Vi gillar människor och tror på att det byggda och det upplevda förenas genom det gestaltade. Vi är bra på gestaltning. Men vi är också bra på processer, analyser och formell planering. Vi är faktiskt ganska vassa på många av arkitekturens alla skalor och skeden.

Men eftersom vi inte kan allt så gillar vi att samarbeta med andra kontor och med studenter och forskare och att lära oss av samarbeten med många olika typer av beställare

Varför

Vi vill bidra till att det byggs fler bostäder, blir tätare städer/samhällen runt stationer och att våra offentliga rum blir bättre. I det vi gör vill vi ha hög kvalitet, långsiktig hållbarhet och rätt avvägd attraktivitet. En skulle kunna säga att vi vill bidra till utvecklingen – för dig, platsen och samhället i stort. 

Hur

Vi arbetar med en process som utvecklats under de senaste tjugo åren på KTH och LTU. Bland annat av oss. Den fungerar för analys, gestaltning, utvärdering och genomförande. Vilka verktyg som används under processen beror på uppdraget, men det blir nästan alltid en unik lösning för varje projekt.

I våra analyser utför vi allt från visibilitetsstudier och integrationsanalyser (space syntax) till måttstudier och observationer. Ibland i en fysisk modell, ibland i en digital modell, men för det mesta rätt ut i verkligheten. Vi tror på att kombinera flera verktyg i våra projekt, både för processens och för slutresultatets skull.

Att kombinera hjälpmedel gäller även i vår gestaltning där vi ofta arbetar med fysiska arbetsmodeller, men också med skisspapper och digitala verktyg. Vi har även kompetens för att göra filmer, kvalitativa renderingar och visningar i VR- och AR-miljöer.

Vi gillar

Vi gillar beställare som vill vara delaktiga, vi gillar komplexa fastigheter och områden som kräver smarta och konstruktiva lösningar, vi uppskattar långsiktiga samarbeten och inkluderande processer och vi gillar uppdrag där nytänkande och kunskap premieras. Men vi gillar också att arbeta i det vardagliga; där små exploateringsbudgetar, enklare rådgivning och snabba inspel utgör förutsättningar.