• Ale 2
  • Ale 3
  • Ale 4
  • Ale 5
  • Ale 6
  • Ale

Ale stadsrums- och stadslivsanalys

Ale kommun arbetar just nu med fördjupade översiktsplaner för Nödinge och Älvängen och har bett oss och Sweco Architects att hjälpa till med stadsrums- och stadslivsanalyser. Analyserna utförs med tre olika skalor där regionen, orten och stationsområdet hela tiden står i nära förbindelse med varandra. Vi bistår också med processupplägg och gestaltningsförslag för hur Nödinge och Älvängen på bästa sätt ska kunna växa och dra nytta av det goda läget vid vattnet, vägen, berget och storstaden.

NÄR

Våren 2016 - pågående

PARTNERS

Projektet genomförs i samarbete med Sweco Architects genom Ann Legeby m.fl.

BESTÄLLARE

Magnus Lövdahl och Elin Celik, Ale Kommun

Kategori
Analys