• Nykoping
  • sitplan
  • volym
  • DP

Detaljplan Svetsaren 8 – Nyköping

Tillsammans med DinellJohansson och IHF Bostad har vi fått i uppdrag att ta fram samtliga handlingar för detaljplan för cirka 100 nya bostäder i centrala Nyköping. Projektet är särskilt intressant med anledning av att det innebär förtätning av ett miljonprogramsområde, vilket har intresserat oss länge. Arbetet pågår under 2017 och vi hoppas såklart att det bli ännu en fjäder i hatten för vårt engagemang i Nyköping, där vi sedan tidigare jobbar med nytt resecentrum.

NÄR

2016 - pågående

BESTÄLLARE

DinellJohansson/IHF Bostad

PARTNERS

DinellJohansson/IHF Bostad

Kategori
Process