• 1-energi
  • 2-energi
  • 3-energi
  • 4-energi
  • 5-energi
  • 6-energi

EnergiFORM

Projektet EnergiFORM är ett demonstrations- och utvecklingsprojekt rörande ett energismart campus i Piteå. Projektet undersöker hur konst och teknik kan samverka i skapandet av energiproducerande offentliga rum på Campus Piteå. Syftet är att göra området både verksamhetsmässigt och fysisk gränsöverskridande mellan de kulturella och kreativa näringar och cleantech som finns där idag.

Arbetssättet har därför byggt på en i grunden medskapande process med flera workshops tillsammans med studenter, forskare, arkitekter, trafik- och samhällsplanerare, företag och andra som är verksamma på området. Resultatet blev nio olika gestaltningsidéer som tillsammans bildar ett sammanhängande energiproducerande system. Ett system som skapar en självförsörjande utemiljö baserad på lokalt producerad förnybar energi och nästan helt utformad av användarna själva.

Projektet blev senare en vetenskaplig artikel skriven av oss tillsammans med Agatino Rizzo (LTU) och Jenny Bergström (Dan Pearlman GmbH) och publicerad på konferensen Energy Landscapes i Dresden 2015.

NÄR

2014

BESTÄLLARE

Gränsöverskridande konst och teknik, LTU Uthållig kommun, Energimyndigheten

PARTNERS

Projektet gjort på LTU tillsammans med Anna Mård, Piteå Science Park Jenny Bergström, Dan Pearlman GmbH August Wiklund, Sweco Architects

Kategori
Akademi, Gestaltning, Process