• koncept
  • plan
  • inzoom
  • inzoom
  • section
  • street
  • park
  • birds eye

Under hösten 2018 genomfördes en öppen arkitekttävling om Framtidens Bjärred. Vi på Warm in the Winter lämnade in förslaget ”Bjärreby växer vidare”.

 

”Bjärreby” är ett utvecklingsområde mellan Bjärred och Borgeby som kan beskrivas med tre enkla ord översatta till en ny typ av kvartersstruktur: variation, gemenskap och resiliens. Förslaget bygger på en ny kvartersstruktur, med en blandning av småhus, lamellhus och punkthus som varsamt ramar in den nya naturkorridoren som skär genom området. Strukturen och utformningen läker samman de två orterna och bidrar med närhet och gemenskap genom lagom stora platsbildningar och gaturum. Bärande för förslaget är den nya naturkorridoren som kantas av gemensamma odlingar. Korridoren löper parallellt med blåstrukturen och tar på ett naturligt sätt hand om dagvattnet medan det knyter ihop de befinliga grönområdena och skapar längre rekreationsstråk som integreras med den nya bebyggelsen.

NÄR

2018

BESTÄLLARE

Allmän tävling, Lomma kommun

PARTNERS

Kategori
Gestaltning