• Amanda
  • Diagram
  • planer
  • Sektioner

Grön- Blå- och Vitstrukturplan

Grön-, blå- och vitstrukturplanen bidrar till att förankra en gemensam syn inom Gällivare kommunen rörande användning, hantering och utformning av snö, vatten, grönska och vägar. Planen berör olika skalor, från övergripande stråk i form av så kallade Vinterleder, ner till gestaltning av gaturum och infiltrationsytor för dagvatten. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera olika kompetenser på Sweco och med forskare och studenter på LTU och Uppsala universitet.

NÄR

januari 2015 - februari 2016

BESTÄLLARE

Liza Yngström, Gällivare kommun

PARTNERS

Projektet genomfört på Sweco Architects tillsammans med Luleå tekniska universitet m.fl.

Kategori
Gestaltning, Process