• Hus och Hem i Gällivare 1
 • Hus och Hem i Gällivare 2
 • Hus och Hem i Gällivare 3
 • Hus och Hem i Gällivare 5
 • Hus och Hem i Gällivare 6
 • Hus och Hem i Gällivare 8
 • Hus och Hem i Gällivare 9
 • Hus och Hem i Gällivare 10
 • Hus och Hem i Gällivare 11
 • Hus och Hem i Gällivare 12
 • Hus och Hem i Gällivare 13
 • Hus och Hem i Gällivare 14
 • Hus och Hem i Gällivare 15
 • iso gardsplan
 • iso gardsplan

Vassara Hus och Hem

Arbetet med Utvecklingsplanen för Vassara Sandviken fortsätter tillsammans med Urbio under Naturvårdsverkets. Vi jobbar just nu med olika bostadstypologier i området. Nya hållbara bostäder ska byggas med trämaterial och kommer att bli utrustad med olika spetstekniker som solceller och vattensamlingssystem. Vi skapar kreativa lösningar för snö- och snösmältvattenhantering och översvämningsproblematik, både på byggnads- och landskapsnivå. Samtidigt ritar vi såklart också trevliga hus och områden att bo i!

NÄR

2017 - pågående till 2018/06

BESTÄLLARE

Naturvårdsverket

PARTNERS

URBIO, Gällivare kommun, LTU

Kategori
Akademi, Gestaltning