• KLimat1
  • Klimat2
  • KLimat3

Klimatsmarta och attraktiva transportnoder

Tidigare forskningsstudier om stationer och stadsutveckling visar att stadens form har stor betydelse för att främja kollektivtrafikresande och cykel- och gångtrafik. Förenklat skulle det kunna beskrivas som att närhet skapar hållbart resande, men frågan om vad som är nära är inte lika enkel.

Syftet med det här FoU-projektet är att förbättra kunskapen om hur förhållandet mellan mått, stadsrum och resande kan bidra till både energieffektivitet och attraktivitet kopplat till hållbar utveckling i stort. I projektet har därför möjligheterna att utveckla en stationsnärhetsprincip ända upp till 3000 meter från stationen studerats.

En viktig del av arbetet är att utveckla en uppsättning indikatorer och en verktygslåda för att analysera och utveckla stationssamhällen och samtidigt organisera kommunernas planeringsprocesser. Detta arbete har till stor del genomförts tillsammans med tjänstemän i Borås, Uppsala och Lund som utgör de tre städerna för fallstudier.

Slutsatserna är att det finns flera parametrar som fortfarande behöver förfinas och fördjupas för att skapa användbar kunskap om stadsutveckling som verkligen drivs av hållbart resande, men de visar också på att sambandet mellan stadsform, attraktivitet och energieffektivitet är mer relevant än någonsin.

NÄR

2013-2015

BESTÄLLARE

Energimyndigheten

PARTNERS

Projektet gjort på LTU tillsammans med Ulf Ranhagen & Elisabetta Troglio, KTH

Kategori
Akademi, Publikationer