• diagram
  • diagram
  • diagram

Efter arbetet med strukturplanen för Lina Hage, Södertälje, fick vi på Warm in the Winter i uppdrag att ta fram en skiss på hur Lina centrum kan utvecklas. Förslaget, som grundar sig i de idéer som arbetades fram tillsammans med de boende i Lina, bygger på en förtätning i centrum. Syftet är att skapa ett tydligare centrum med plats för matbutik, utbyggt äldreboende och gröna kopplingar. Den nya strukturen ramar in stadsdelens huvudgata och ger Lina en ny entré från Enhörnavägen. Samtidigt skapas ett torg mellan matbutiken och vårdcentralen, där parkeringsplatserna görs om från större parkeringsytorna till kantstensparkering i gatan.

NÄR

2018

BESTÄLLARE

Södertälje kommun

PARTNERS

Kategori
Gestaltning