• WS Nyköping
  • analys
  • anslys
  • illplan nykoping resecentrum

Nyköpings Resecentrum

Kommunens arbete med Nyköpings resecentrum har pågått sedan Trafikverkets och Regeringens planering sv Ostlänken. När Sweco Architects nu har påbörjat sin del i projektet så är det i förberedande syfte för att få fram en detaljplan till vintern 2017. Vår roll i uppdraget har varit att ansvara för processupplägg, stadsanalys och sammanställning av tidigare utredningar. Under hösten kommer planhandlingar och gestaltningsprogram tas fram med målet att byggstart ska kunna ske 2018.

NÄR

Hösten 2015 - pågående

PARTNERS

Mathias Ahlgren, Sweco Architects

BESTÄLLARE

Ingegerd Ask, Nyköpings kommun

Kategori
Analys, Process