• Prosum

Prosum

Hovinbyen norr om Oslo centrum ska på lång sikt utvecklas till en del av staden. För ändamålet utlystes under hösten 2014 en allmän tävling om en arkitektonisk vision för området. Vårt förslag utgår från en teori om att människor är på väg att lämna massamhället till förmån för ett mer komplext samspel mellan producenter och konsumenter. I framtidens städer lever vi i ett prosumentsamhälle. Förslaget har framför allt fokuserat på att skapa utrymme för nya former av produktions- och konsumtionsplatser i staden som annars inte brukar planeras in. Förslaget innehåller också flera nya länkar och noder för hållbara transporter.

NÄR

januari 2015

BESTÄLLARE

Allmän tävling, Oslo kommune

PARTNERS

Hanna Ellmén

Kategori
Gestaltning