• 1. designdialog

Designdriva dialoger

Vi är hedrade över att tillsammans med representanter från bland annat White och Det Kongelige Danske Kunstakademi ingå i remissgruppen för boken ”Designdrivna dialoger” av Peter Fröst, Anna Gustafsson, Johanna Eriksson och Göran Lindahl på Chalmers Arkitektur. Boken ska testa och utveckla nya interaktionsformer i föränderliga och teambaserade designprocesser med kunder, leverantörer, brukare/medborgare och experter. Arbetet pågår under 2017 och vi lovar förstås att höra av oss när det är dags för publicering!

NÄR

Januari 2017

BESTÄLLARE

Chalmers Arkitektur

PARTNERS

White arkitekter, Sweco Architects, Kongelige Danske Kunstakademin

Kategori
Akademi