• Södertalje 2
  • maptionnaire
  • maptionnaire
  • intervjuer
  • designdialog
  • sektion saltskog
  • sektion mariekalla

Samskapande strukturplaner i Södertälje

Warm in the Winter har tillsammans med Södertälje kommun tagit fram en ny modell för Samskapande strukturplaner. Projektet gick ut på att tillsammans med invånarna i Södertälje och kommunen ta fram tre nya strukturplaner för Lina, Bårsta & Blombacka samt Mariekälla & Saltskog. Inledningsvis genomfördes en interaktiv kartbaserad webbdialog där invånarna bjöds in att bidra med lokalkännedom och sina åsikter om områdenas utveckling. I nästa skede fördjupades arbetet med platsintervjuer och en designdialog med referensgrupper från de olika stadsdelarna som fokuserade på medskapande av områdenas nya strukturplaner.

NÄR

2017 - pagående

BESTÄLLARE

Södertälje kommun

Kategori
Gestaltning, Process