• 1-space

Space syntax: ett analysverktyg för planering och utvärdering av byggd miljö

Tillsammans med Daniel Koch på Arkitekturskolan i Stockholm har vi skrivit boken Space syntax: ett analysverktyg för planering och utvärdering av byggd miljö. Boken handlar om en alltmer vanligt förekommande arkitekturmetod som ger sig i kast med att hitta mätbara samband mellan människors beteenden och byggd miljö. Skriften behandlar space syntax som teori och metodik och ger även den historiska bakgrunden. Boken går att köpa via Adlibris eller Arkus och vänder sig till alla som är nyfikna på metoden och som är verksamma inom byggbranschen.

NÄR

2012

BESTÄLLARE

Arkus

PARTNERS

Daniel Koch, KTH

Kategori
Akademi, Publikationer