• Orienterbarhet

Stadsrumsanalys Lundby, Göteborg

Vi har bistått Sweco Architects i Göteborg i arbetet med att ta fram en stadsrumsanalys för industriområdet Lundby strax norr om centrala Göteborg. Arbetet har inneburit att ta fram tillgänglighets- och framkomlighetsanalyser för fotgängare genom att göra visibilitetsstudier baserat på space syntax metodik. Arbetet omfattade också att studera fastighetsinnehåll och entréplaceringar för att visa på möjlig fastighetsutvecklingspotential och eventuell omvandling till ett mer mångfacetterat område med utökad funktionsblandning.

NÄR

2016

BESTÄLLARE

Volvo

PARTNERS

Sweco Architects

Kategori
Analys