• choice
  • avstand

Stadsrumsanalys Madendalen, Sundbyberg

Vi har fått i uppdrag att ta fram en stadsrumsanalys som underlag och designstöd för arbetet med Vision Enköpingsvägen i Sundbyberg. Området är kraftigt kuperat och visionen har för avsikt att knyta samman de omkringliggande stadsdelarna. Det innebär en ny stadsstruktur som är i stort behov av kontinuerliga analyser för att vi verkligen ska kunna förstå hur gestaltningen kan klara de uppställda målen om närhet, tillgänglighet och genhet. Projektet pågår parallellt med vårt arbete att ta fram Vision Enköpingsvägen.

NÄR

2016 - pågående

BESTÄLLARE

Sundbybergs stad

PARTNERS

Sweco Society

Kategori
Analys