• Stationsstudie 1
  • Stationsstudie 2
  • Stationsstudie 3
  • Stationsstudie 4
  • Stationsstudie 5
  • Stationsstudie 6

Stationsstudie Ulleråker

På uppdrag av Uppsala kommun har Warm in the Winter tillsammans med Mandaworks genomfört en stationsstudie för Ulleråker. Studien utvärderade för- och nackdelar med två respektive tre stationer inom utvecklingsområdet. Fokus har varit på stationsnärhet, stadsliv, centrumfunktioner och kollektivtrafikens effektivitet.

NÄR

2017

BESTÄLLARE

Uppsala kommun

PARTNERS

Mandaworks

Kategori
Analys