• dagvatten sandviken
  • rekreation sandviken
  • skidor sandviken
  • Gallivare skidbro
  • gardsplan
  • brygghus

Strandnära byggande i kallt klimat

Vi är väldigt stolta över att vårt projekt ”Strandnära byggande i kallt klimat” beviljades stöd från Naturvårdsverkets utlysning om Stadsinnovationer. Projektet ”… bedöms vara en av de som har högst innovationsgrad, bedöms ha störst möjlighet till genomförande och som främjar en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling”. Projektet innebär att i detalj planera och gestalta ett förslag för ny hållbar stadsutveckling i Gällivare, där stora krav ställs på att främja natur i och nära staden. Projektet ska särskilt utveckla ett gestaltningsförslag som skapar integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar i liten skala, klimatanpassning i kallt klimat samt årstidsvarierande multifunktionella ytor. Arbetet görs tillsammans med Urbio och pågår under hela 2017 och våren 2018.

NÄR

2017 - pågående till 2018/06

BESTÄLLARE

Naturvårdsverket

PARTNERS

URBIO, Gällivare kommun, LTU, SLU

Kategori
Akademi, Gestaltning