• SUDes

Sustainable urban design LTH

Sedan hösten 2013 har vi varit engagerade i den internationella mastersprogrammet Sustainable urban design på arkitekturskolan i Lund. I uppdraget ingår i första hand juryarbete i kurserna Sustainable urban recycling och Sustainable landscape. Men i vårt engagemang finns också enstaka föreläsningar, handledning och bedömning av examensarbeten.

NÄR

2013 - pågående

BESTÄLLARE

SUDes LTH

Kategori
Akademi