• SCA Myanmar 1
  • SCA Myanmar 2
  • SCA Myanmar 3
  • SCA Myanmar 4
  • SCA Myanmar 5
  • SCA Myanmar 6
  • SCA Myanmar 7
  • SCA Myanmar 8
  • SCA Myanmar 9

SymbioCity Capacity Development for Sustainable Urban Development in Myanmar

SymbioCity Capacity Building Program är ett 3-årigt program som finansieras av Sida och genomförs av SKL International. Programmet är speciellt utformat för att stödja kapacitetsuppbyggnad av hållbar och inkluderande stadsplanering och utveckling i Myanmar.

Warm in the Winter arbetar med SKL International och genomför workshops utifrån SymbioCity-metoden i tre städer i Myanmar de närmaste tre åren. SymbioCity-metoden är ett integrerat och holistiskt tillvägagångssätt för hållbar stadsutveckling baserat på omfattande erfarenhet i Sverige och olika utvecklingsländer. Syftet med programmet är att bidra i en stödjande och pedagogisk roll för lokala tjänstemän och aktörer i hur de kan närma sig en inkluderande och hållbar stadsutveckling i sitt eget land.

NÄR

2017 - pågående

BESTÄLLARE

PARTNERS

SKL International

Kategori
Process