• verktyg
  • inriktning
  • aktorer
  • process
  • tidslinje

The Uncarved Block (TUB)

The Uncarved Block (TUB) är ett forskningsprojekt som är finansierat av Naturvårdsverket. Projektet går ut på att studera hur vi med hjälp av digitala verktyg; VR, AR och 3D-printing, kan förbättra kommunikationen och förståelsen för de stadsutvecklingsprojekt vi arbetar inom. Vi vill med hjälp av de här verktygen tydliggöra vilka värden som skapas (och inte skapas) när vi planerar nya områden och stadsdelar. Detta för att öka förståelsen, både internt inom projektorganisationen och extern mot byggaktörer och allmänhet. Vi tror även att verktygen kan hjälpa oss i kommunikation mellan alla olika parter som finns i komplexa stadsutvecklingsprocesser.

NÄR

2018-pågående

BESTÄLLARE

Naturvårdsverket

PARTNERS

Uppsala kommun, Mandaworks, SLU

Kategori
Akademi