• PLAN

Tidskriften PLAN

Sedan december 2013 är vi redaktörer för den anrika tidskriften PLAN. Den grundades 1947, av bland annat Alva Myrdal, som ett forum för att publicera och diskutera efterkrigstidens stadsbyggande och bostadsbehov. En skulle kunna säga att behovet är ungefär samma som idag i bostadsbristens Sverige.

Tidningen ges ut med sex nummer per år och delas ut till samtliga medlemmar i Föreningen för samhällsplanering. Några av de tematiska ämnesområden som har passerat sedan vårt övertagande 2013 är Bostaden, Konst, Markpolitik, Landsbygd m.m.

Läs mer på www.planering.org

NÄR

2013 - pågående

BESTÄLLARE

Föreningen för samhällsplanering

PARTNERS

Malin Bosaeus, biträdande redaktör

Kategori
Publikationer