• Ulleråker 3
  • centrala ulleraker
  • Ulleråker 4
  • Ulleråker 5
  • Ulleråker 7
  • Ulleråker 6
  • Ulleråker 8
  • Ulleråker 9

Ulleråker Detaljplaner

Under hösten 2017 har arbetet i Ulleråker fokuserat mycket på att ta fram underlag för planhandlingar till två detaljplaner i Ulleråker, Uppsala. Det är två centrala delar av den nya stadsdelen som i december gick ut för granskning. Detaljplanen för Centrala Ulleråker (Kv. Vinghästen m.fl.) och detaljplanen för Lyrikparken (Kv. Sagan m.fl.). Warm in the Winter har tillsammans med Mandaworks hjälpt kommunen med att arbeta om samrådsförslagen, ritat nya gatusektioner, gestaltat de offentliga rummen samt tagit fram illustrationer och en fysisk modell för de båda förslagen.

NÄR

2017 - pågående

BESTÄLLARE

Uppsala Kommun

PARTNERS

Mandaworks

Kategori
Gestaltning, Process