• ulleraker modell
  • ulleraker modell
  • Ulleråker 3D-utskrivning 5
  • Ulleråker 3D-utskrivning 2

Ulleråker Fysisk Modell

Samtidigt som arbetet med Ulleråkers strukturplan och detaljplaner sker, så gör vi också en fysisk modell i skala 1:600 av hela Ulleråker med 3D-printteknik.

Modellen är inte tänkt som en statisk presentationsmodell, utan ska vara dynamisk och följa områdets utveckling under processens gång. Den nya strukturen är indelad i ca. 100 olika delar/kvarter som är placerade i topografin. Varje del printas först med enkla byggnadsvolymer, men tanken är sedan att respektive byggaktör får printa ut sin egen del med mer detaljering i framtiden. På så vis hålls modellen levande och aktuell under arbetets gång.

Från vårt perspektiv tror vi att modellen kommer att hjälpa diskussionerna kring projektet och inspirera till bättre arkitektur samt att byggaktörerna blir sporrade av varandra.

NÄR

2017 - pågående

BESTÄLLARE

Uppsala kommun

PARTNERS

Mandaworks

Kategori
Gestaltning, Process