• plan
  • planO
  • birdseye
  • vinter
  • sommar

Utvecklingsplan Vassara-Sandviken

Vi har fått i uppdrag av Gällivare kommun att ta fram en utvecklingsplan för området Vassara-Sandviken. Uppdraget innebär att ta fram en strategi och övergripande gestaltning av ett område med ca. 800-1000 bostäder och tillhörande service nordväst om Gällivare station. Området ligger intill sjön Vassara vilket medför stora kvalitéer men också utmaningar med en fluktuerande vattennivå.

NÄR

Sommaren 2016 - pågående

BESTÄLLARE

Liza Yngström, Gällivare kommun

Kategori
Gestaltning