• illplan madendalen
  • flygbild madendalen
  • plan madenvagen
  • sektion madenvagen
  • sektion enkopingsvagen

Vision Madendalen

Vi har hjälpt Sundbybergs stad att ta fram en vision för hur området runt Enköpingsvägen ska utvecklas. I ett första skede genomfördes en öppen dialog, efter det startade ett arbete med analys av den befintliga situationen samt ett gestaltningsförslag för en framtida struktur. Planen är att inrymma ett antal tusen bostäder och arbetsplatser, parker, torg, livliga stråk och öppen dagvattenhantering.

En stor utmaning var att arbeta med de topografiska skillnaderna och få till nord-sydliga kopplingar som kan knyta samman norra och södra Sundbyberg.

NÄR

Hösten 2016 - våren 2017

PARTNERS

DinellJohansson och Sweco Trafik

BESTÄLLARE

Sara Johansson, Sundbybergs stad

Kategori
Gestaltning