AKTUELLT

Gunea Bissau

Workshop med ASF-Sverige i Guinea-Bissau

2019-01-19

Sylvia är tillbaka från en två veckor lång workshop i Guinea-Bissau. Workshopen anordnasdes av ASF-Sverige i samarbete med UNICEF. Syftet med workshopen var att under två veckors tid lära sig om samhällsledda deltagandemetoder för stadsutveckling, där deltagarna också fick chansen att praktisera metoderna på plats. De case som studerades var olika projekt kopplade till UNICEFs verksamhet på plats i landet och handlade om både genomförande och utvärdering.

kollktivavtal

Warm in the Winter har tecknat kollektivavtal

2019-01-01

Nytt år, nya möjligheter! Warm in the Winter har tecknat kollektivavtal! Det innebär en större tydlighet och trygghet för de anställda och ett ökat ansvar på kontoret som arbetsgivare. Det innebär också att vi kan få mer och bättre hjälp, både från Almega och från Sveriges Arkitekter. Avtalet gäller från 2019-01-01.

Hillevi 1100x619

Välkommen Hillevi!  

2018-10-20

Ny medarbetare igen! Hillevi är arkitekt, utbildad i Sverige och har stort intresse och kunskap inom hållbarhetsfrågor, BIM och LCA i tidiga skeden. Välkommen till oss!

Lina strukturplan1100x619

Strukturplaner Södertälje

2018-10-15

De tre strukturplanerna i Södertälje, närmare bestämt i Lina, Mariekälla & Saltskog och Bårsta & Blombacka är nu antagna. Bra jobbat och tack för ett gott samarbete vill vi säga till våra vänner på kommunen, som har gjort ett fantastiskt arbete. Vi ser fram emot nya strukturplaner och dialoger i Södertälje!

Gällivare leverans1100x619

Strandnära byggande i kallt klimat: leverans  

2018-09-30

Vårt forskning projekt Strandnära byggande i kallt klimat i Gällivare är slut. Vårt kreativa samarbete med landskapsarkitektkontoret Urbio mynnande ut i en slutrapport och 8 bilagor som svarar till frågor om hur bebyggelse, landskap och infrastruktursystemen kan anpassas och finna synergier i det subarktiska klimatet.

Studieresa London1100x619

Studieresa till London

2018-09-13

I september var det dags igen! Den nya destinationen var London och resan gjordes som tidigare år tillsammans med Urbio och Arkitektstudio Witte.  Vi tittade på en hel del arkitektur och besökte både nya och gamla projekt såsom Elephant & Castle, Kidbrooke Village, King’s Cross, Pop Brixton och Barbican Estate bland andra spännande projekt.  Mellan projekten hann vi såklart också med en och annan pint tillsammans med Urbio och Witte.

Mohammad 1100x619

Välkommen Mohammad!  

2018-09-03

Mohammad Al Hamwi är ny på Warm in the Winter! Han är arkitekt och urban designer, utbildad i Syrien och Sverige. Han har stort intresse och kunskap inom 3D-modellering, digitala verktyg och parametrisk design. Välkommen!

Energiministern1100x619

Energiministern kollade in Solvåg

2018-08-30

I slutet av augusti hölls så äntligen den officiella invigningen av Solvåg! Ingen mindre än energiminister Ibrahim Baylan invigde vårt projekt och talade om vikten av att gestalta vår infrastruktur så att den integreras och är inbjudanade.. Välkommen alla till den nya solcellsparken!

TUB1100x619

Nytt forskningsprojekt: The Uncarved Block

2018-08-16

Innan sommaren fick vi tillsammans med Uppsala kommun, Mandaworks och SLU ett nytt forskningsanslag från Naturvårdsverket. Denna gång handlar projektet om digitalisering av planeringsprocesser. Vi kommer under ett års tid att undersöka möjligheterna att skapa bättre kommunikation och förståelse i stadsbyggnadsprojekt med hjälp av digitala verktyg; VR, AR och 3D-printing. Vi tror att vi med de här verktygen kan kommunicera våra projekt bättre, både internt och externt, samt skapa bättre förståelse för vilka värden vi skapar (och inte skapar) när vi planerar nya städer. Förhoppningen är att det ska leda till ökad demokratisering av planeringsprocesserna och att bättre underlag för beslutsfattande.

Jernhusendiagram1100x619

Nytt projekt hos Jernhusen

2018-08-10

Metod och kunskapsutveckling tillsammans med Jernhusen! Vi är glada över att starta ett nytt samarbete med Jernhusen för att ta fram ett nytt Kvalitetsprogram (2.0) för deras affärsområde Stadsutveckling. Vi kommer under hösten att hålla i en workshopserie och skriva en kunskapssammanställning kring hållbar stadsutveckling med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen.

perspektiv rinkeby

1:a pris i SISABs allmänna idétävling Rötterna i Rinkeby

2018-06-15

Vi vann! SISAB utlyste i våras en allmän idétävling om framtidens skola. Fokusområdet var Rinkeby men förfrågan var bred och skulle visa på olika tillvägagångssätt som är applicerbara även på andra platser. Warm in the Winter tillsammans med OkiDoki arkitekter tog ett helhetsgrepp som spännande från stadsbyggnadsstrategier ner till byggnads- och interiörlösningar. Juryns motivering löd: ”Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder medvetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen.”

almedalen

Vi är i Almedalen!

2018-06-12

Warm in the Winter åker till Almedalen och är på plats måndag 2/7 till onsdag 4/7. Vi kommer tillsammans med våra kontorskollegor Urbio att anordna ett seminarium i Arkitekturträdgården på tisdagen 3/7 kl. 12. Temat på seminariet är ”Så får vi arkitekturinnovationer att leva vidare” och handlar om praktiknära forskning inom arkitekturbranschen. Vi har bjudit in partners och mottagare i våra tidigare och pågående forskningsprojekt för att diskutera hur vi kan få resultatet att implementeras på en bredare front och vad som är viktigt att tänka på när vi arbetar i innovationsprojekt. Väl mötta i Arkitekturträdgården, vi bjuder självaklart på lunch!

Solvåg WiW

Solvåg i Tidskriften RUM

2018-04-27

Vi har pratat om Solvåg förut, men vi är såklart väldigt stolta! Kul att det nu också uppmärksammas i nr 194 / APR-2018 av tidskriften RUM. Projektet, som har genomförts tillsammans med PiteEnergi, LTU, Piteå Science Park och Norut, är vårt första byggda projekt av typen integrerad konstnärlig energiproduktion i stadsmiljöer. Men sedan tidigare har vi genomfört flera liknande skissprojekt, bland annat på universitetscampus i Luleå och Stockholm, liksom i Reykjavik på Island. Nu hoppas vi att fler får chansen att genomföra den här typen av socialt och rumsligt integrerade anläggningar, de behövs för omställningen till ett förnybart energisystem!

Södertälje dialog

Designdialogerna i Södertälje är avslutade

2018-04-26

Nu är de sista referensgruppsmötena i Södertälje avslutade! Vi vill rikta ett stort tack till de engagerade Södertäljebor i Lina, Mariekälla, Saltskog, Bårsta och Blombacka som deltagit Designdialogen och hjälpt kommunen att ta fram de tre Strukturplaner som nu till sommaren ska gå upp i politiken. Med kreativitet, engagemang och en stor portion lokalkännedom har vi fått med oss många nya tankar och idéer om områdenas utveckling. Nu väntar en gemensam avslutning för grupperna där de slutgiltiga planerna kommer presenteras och firas!